Recognizing the need of integrating the use of Filipino language in its operations as mandated under the Executive Order 335, the Employees’ Compensation Commission’s head office personnel and regional officers recently attended a training on “Korespondensiya Opisyal” of the Komisyon ng Wikang Filipino (KWF).

E.O. 335, signed and issued by former President Corazon Aquino on August 25, 1998, enjoins all departments, bureaus, offices, agencies and instrumentalities of the government to use Filipino language in all their official transactions, communications, and correspondence.

During the training, KWF experts discussed the orthography of the Philippine language and the essentials of the usage of Filipino language in the official correspondence of the ECC.

“Ang pagsasanay na ito ay isang paalala sa amin bilang mga kawani ng gobyerno ukol sa kahalagahan ng paggamit ng ating sariling wika sa pakikitungo sa aming mga kliyente. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa KWF sa oras na kanilang ginugol sa pagsasanay na ito. Kami ay naniniwala na ang paggamit ng wikang Filipino sa paghahatid ng tulong sa ating mga persons with work-related disabilities o PWRDs ay isang epektibong paraan para maibigay natin ng mas mabilis ang kanilang pangangailangan sa ilalim ng Employees’ Compensation Program,” said ECC Executive Director Stella Z. Banawis in Filipino.

For the past years, the ECC had started and sustained the use of Filipino language in some aspects of its operations which include the information posted in its information materials, forms and in the manner of communication to its clientele.

“Kami ay nagagalak na ang ECC ay isa sa mga ahensiya na nagpapalaganap ng pagmamahal at pagbibigay halaga sa ating wikang pambansa na Filipino,” said KWF Officer-In-Charge Lourdes Z. Hinampas.

Ang ECC ay isang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng nararapat at wastong benepisyo para sa mga empleyado na nagkasakit, naaksidente,  namatay nang dahil sa trabaho.

 

END/ Stephene S. Barredo, IO II