Sa buwan ng Marso, samahan niyo kami sa 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗻𝗮 “𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮, 𝗟𝗮𝗯𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝘆𝗮: 𝗞𝗮𝘆𝗮!”. Bibigyan natin ng pugay ang mga kababaihan na umaariba sa kabila ng pandemya at pag-uusapan rin natin ang mga isyu na kinakaharap nang mga Juana.
Narito ang mga nakatakda nating episodes:
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟯: 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮, 𝗡𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝘆𝗮!
Ma-inspire sa mga kwento ng mga Juana na nagawang mamuno at maglingkod sa kabila ng pandemya.
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟴: 𝗞𝘂𝗺𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗸𝗮, 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮?
Tampok dito ang mga practical tips ukol sa pagharap at pagbangon mula sa pandemya, kasama na ang usapin ukol sa work from home duties, mga pwedeng pagkaabalahan, mental health, pati na rin mga programa ng gobyerno para sa mga kababaihan.
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟳: 𝗕𝗶𝗱𝗮 𝘀𝗶 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗵𝗼𝗻 𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮
Pakinggan ang kwento ng mga kababaihan na bumida sa kabila ng krisis sa kalusugan, kasama na ang mga frontliners, community volunteers, negosyante, at marami pang iba.
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟮𝟯: 𝗙𝗬𝗜, 𝗺𝗮𝘆 𝗙𝗢𝗜! (𝗣𝗖𝗪 𝘅 𝗣𝗖𝗢𝗢 – 𝗙𝗢𝗜 – 𝗣𝗠𝗢 𝘅 𝗖𝗛𝗥)
Alamin kung paano nga ba makakatulong sa kababaihan ang Freedom of Information! Because? An informed Juana is an empowered Juana!
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟯𝟭: 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀, 𝗪𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗲, 𝗟𝗲𝘁 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗲
Pag-uusapan dito kung ano nga ba ang unpaid care work at paano ito masosolusyonan. Bibida din ang mga #SuperJuan na nakikihati rin sa mga gawain sa bahay!
Abangan po ang mga episodes namin tuwing ala-una ng hapon (1PM) sa mga nakatakdang petsa sa aming live streaming via Facebook.
Sa buwan ng Marso, samahan niyo kami sa 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗻𝗮 "𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮, 𝗟𝗮𝗯𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝘆𝗮: 𝗞𝗮𝘆𝗮!". Bibigyan natin ng pugay ang mga kababaihan na umaariba sa kabila ng pandemya at pag-uusapan rin natin ang mga isyu na kinakaharap nang mga Juana. Narito ang mga nakatakda nating episodes: 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟯: 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮, 𝗡𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝘆𝗮! Ma-inspire sa mga kwento ng mga Juana na nagawang mamuno at maglingkod sa kabila ng pandemya. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟴: 𝗞𝘂𝗺𝘂𝘀𝘁𝗮 𝗸𝗮, 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮? Tampok dito ang mga practical tips ukol sa pagharap at pagbangon mula sa pandemya, kasama na ang usapin ukol sa work from home duties, mga pwedeng pagkaabalahan, mental health, pati na rin mga programa ng gobyerno para sa mga kababaihan. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟳: 𝗕𝗶𝗱𝗮 𝘀𝗶 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗵𝗼𝗻 𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 Pakinggan ang kwento ng mga kababaihan na bumida sa kabila ng krisis sa kalusugan, kasama na ang mga frontliners, community volunteers, negosyante, at marami pang iba. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟮𝟯: 𝗙𝗬𝗜, 𝗺𝗮𝘆 𝗙𝗢𝗜! (𝗣𝗖𝗪 𝘅 𝗣𝗖𝗢𝗢 - 𝗙𝗢𝗜 - 𝗣𝗠𝗢 𝘅 𝗖𝗛𝗥) Alamin kung paano nga ba makakatulong sa kababaihan ang Freedom of Information! Because? An informed Juana is an empowered Juana! 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟯𝟭: 𝗝𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀, 𝗪𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗲, 𝗟𝗲𝘁 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗲 Pag-uusapan dito kung ano nga ba ang unpaid care work at paano ito masosolusyonan. Bibida din ang mga #SuperJuan na nakikihati rin sa mga gawain sa bahay! Abangan po ang mga episodes namin tuwing ala-una ng hapon (1PM) sa mga nakatakdang petsa sa aming live streaming via Facebook.